#GLAD22

#GLAD22

Tiesitkö, että tänään on Global Language Advocacy Day? #GLAD22 on maailmanlaajuinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on edistää kielellisiin oikeuksiin ja oikeudenmukaisuuteen liittyvien asenteiden, käyttäytymisen ja uskomuksien muutosta.

Monilla ulkomaalaistaustaisilla ihmisillä on vaikeuksia hoitaa arkielämään liittyviä asioita omalla kielellään tai edes jollain yhteiselläkään kielellä. Sen vuoksi he eivät voi käyttää esimerkiksi sosiaalipalveluja tai lakipalveluja riittävän hyvin taikka ollenkaan.

Suomi-englanti-kääntäjänä olen ylpeä siitä, että saan auttaa Suomessa asuvia ihmisiä, joille suomi ei ole äidinkieli. Kun käännän sosiaali- ja terveydenhuollon tai lainsäädännön alaan kuuluvia tekstejä englanniksi, se tarkoittaa, että Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla ja ulkomaalaistaustaisilla ihmisillä on tasa-arvoisemmat mahdollisuudet osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan ja saada tarvitsemaansa apua ja tukea. Erityisen tärkeää se on esimerkiksi koronapandemian kaltaisina kriisiaikoina.

Mitä voimme tehdä GLADin arvojen edistämiseksi?
– Keskustellaan monikielisyydestä koulussa tai työpaikoilla
– Autetaan ulkomaalaisia löytämään tarvitsemansa tietoa joko selkosuomeksi tai käännettynä toiseen kieleen (esim. englantiin)
– Kysytään koulutovereilta ja työkavereilta, ovatko he ymmärtäneet jonkin tärkeän asian koulussa tai työpaikalla
– Jaetaan tätä viestiä eri verkostoihin ja kanaviin

Hyvää GLAD-päivää kaikille!

#kielet #monikieliyys #tasaarvo #yhdenvertaisuus #esteettömyys #diversiteetti #moninaisuus #kulttuuri #saatavuus #xl8 #kääntäminen #kääntäjät #suomi #englanti #kielipalvelut #ihmisoikeudet

Coalition for language rights

Leave a Reply